REGULAMIN

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Sklep internetowy www.talazka.pl prowadzi sprzedaż detaliczną obuwia za pośrednictwe Internetu.Sklep prowadzony jest przez Barbare Talaga, ul. Głogowska 73, 60-739 Poznań, nip: 9261600844, regon:080829093, telefon:663-200-031, adres mailowy: talazka@talazka.pl

Ceny produktów podane na stronach www.talazka.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT), w walucie polski złoty i nie zawierają kosztów przesyłki. 

Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta.

Sprzedający (sklep talazka.pl) zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.

Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania lub anulowanie całości zamówienia i zwrot pieniędzy).

Sklep talazka.pl dokłada wszelkich starań, by umieszczone w galerii zdjęcia jak najdokładniej przedstawiały oferowane produkty. Mimo to, zdjęcia mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu produktów.

Promocje w sklepie talazka.pl nie łączą się ze sobą. W przypadku towarów przecenionych, dodatkowe rabaty nie mają zastosowania. 

W przypadku potrzeby uzyskania dokładniejszych informacji, zapytania prosimy kierować drogą e-mailową talazka@talazka.pl. Nasi pracownicy odpowiedzą na każde pytanie.

Składając zamówienie, Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią i akceptuje postanowienia zawarte w  regulaminie strony sklepu talazka.pl

 

II. WARUNKI ZAMÓWIENIA

 
 1. Zamówienia w sklepie internetowym www.talazka.pl można składać poprzez witrynę internetową znajdującą się pod adresem www.talazka.pl 
 2. Aby dokonać zakupu, rejestracja nie jest konieczna, aczkolwiek ułatwi wykonywanie kolejnej transakcji kupna w przyszłości (brak konieczności wpisywania wszystkich danych, wystarczy się zalogować).
 3. Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych oraz pełnych danych osobowych.
 4. Warunkiem realizacji zamówienia jest otrzymanie od Kupującego zapłaty w ciągu 7 dni od dokonania zakupu oraz potwierdzenie złożenia zamówienia z podanego adresu e-mail poprzez kliknięcie na link. (nie dotyczy Klientów zalogowanych).
 5. Kupujący ma prawo dokonania korekty lub anulowania zamówienia drogą telefoniczną lub e-mailową, o ile zamówienie nie zostało wcześniej zrealizowane.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia w przypadku gdy pole z danymi Kupującego nie zostało poprawnie wypełnione, należyta wpłata nie została zaksięgowana w ciągu 7 dni od dokonania zakupy oraz gdy Kupujący nie odebrał wysłanej przesyłki. O odrzuceniu i powodzie odrzucenia zamówienia, Kupujący zostanie poinformowany drogą e-mailową. 
 7. Potwierdzenie zamówienia wysłane do Klienta zawiera:

  - dane sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz telefon

  - opis produktu

  - sposób płatności

  - informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni

  - informację o prawie do rękojmi

  - w załączniku przesłany jest wzór odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni

III. PLATNOŚCI ORAZ DOSTAWY

 
 1. W sklepie internetowych istnieje możliwość dokonywania płatności w następujący sposób:
 2. płatność gotówką  w sklepie mieszczącym się przy ul. Głogpwskiej 73 w Poznaniu.
 3. płatność przelewem na konto bankowe talazka.pl. Dane do przelewu: Barbara Talaga, ul. Głogowska 73, 60-739 Poznań nr konta: 56 1440 1387 0000 0000 1552 4472
 4. Kupującjąc towary w sklepie internetowym talazka.pl istnieją następujące możliwości dostawy:
  • odbiór osobisty w sklepie mieszczącym się na ul. Głogowskiej 73 w Poznaniu (koszt 0zł)
  • dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej (koszt 11 zł ( zgodny z cennikiem Poczty Polskiej) lub wysyłka bezpłatna przy zamówieniu powyżej 300zł)
 5. Czas oczekiwania na przesyłkę to maksymalnie 5 dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania wpłaty. 
 6. W wyjątkowych sytuacjach przesyłka może się opóźnić. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji oraz ma możliwość rezygnacji z zamówienia.
 7. Paczki nadawane są tylko i wyłącznie po uprzednim otrzymaniu wpłaty. Sklep talazka.pl nie wysyła przesyłek płatnych przy odbiorze.
 8. Zamówiony towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu jako adres dostawy. Po wysłaniu paczki nie ma możliwości zmiany adresu dostawy.

 

IV. ZWROT

Klient ma prawo zwrócić zakupiony w sklepie talazka.pl towar w ciągu 14 dni od jego otrzymania bez podania  przyczyny i bez ponoszenia kosztów.  Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać wysłane  pisemnie na adres: Sklep Obuwniczy Barbara Talaga, ul. Głogowska 73, 60-739 Poznań( wzór oświadczenia dołączony jest do przesyłki) lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: talazka@talazka.pl. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo wysłany na adres mailowy przy składaniu zamówienia.

Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).

 

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

Odsyłane obuwie powinno być odpowiednio zapakowane i zabezpieczone


 

V. WYMIANA

 

Klient ma możliwość wymiany zakupionego w sklepie talazka.pl obuwia na inny rozmiar w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki.

Odsyłane obuwie powinno być odpowiednio zapakowane i zabezpieczone (wymagane oryginalne pudełko zapakowane w papier a następnie oklejone taśmą klejącą).

Wymiana będzie uznana tylko wtedy, jeśli obuwie nie będzie posiadało widocznych śladów eksploatacji. (obuwie powinno być czyste!)

Wymieniane/zwracane obuwie należy odesłać na adres : Sklep Obuwniczy Talaga Barbara, ul. Głogowska 73, 60-739Poznań (adres widoczny jest na formularzu zwrotu/wymiany dołączonym do zamówienia).

W przypadku wymiany koszt wysyłki wymienianych butów ze sklepu do klienta jest bezpłatny.

 

 

VI. REKLAMACJA

 
 1. Reklamacje obuwia rozpatrywane są zgodnie z ustawą z 27 VI 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)
 2. Sklep dokłada wszelkich starań tak aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od momentu otrzymania towaru
 3. Przed przystąpieniem do wysyłania reklamowanego obuwia niezbędne jest wysłanie maila na adres talazka@talazka.pl z następującymi informacjami:
  • Kto zwraca towar (Imię, nazwisko, adres)
  • Kiedy transakcja została przeprowadzona (dokładna data)
  • Co jest przedmiotem reklamacji (nazwa modelu oraz rozmiar)
  • Kwota, za jaką towar został zakupiony
  • Kiedy wada w obuwiu została zauważona (dokładna data)
  • Dane do przelewu oraz nr konta Kupującego

 

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 
 1. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, takich jak:
 •  Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.926, z późn. zm.)
 • Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
 • Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)
  1. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych firmy talazka.pl
  2. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta – również w celach informacyjnych. 
  3. Dane osobowe Klienta nie są udostępniane innym podmiotom.
  4. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 
 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest Sąd Powszechny w Poznaniu.

 

 

Kategorie

Dostawa